ZARZĄDZENIE nr 3/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu