Uchwała nr XXIII/113/08 Rady Gminy Grabowiec

z dnia 27 listopda 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu.


Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Grabowiec

z dnia 26 marca 2013 r w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/113/08 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 listopda 2008 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu.